Zeměpisná olympiáda

Logo Moravskoslezského kraje

Zeměpisná olympiáda 2021

Ani v letošním školním roce jsme neporušili tradici účasti v zeměpisné olympiádě. Všechna kola uspořádala Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a proběhla online formou.

V průběhu měsíce ledna se konala třídní kola zeměpisné olympiády, která také online formou zorganizovali vyučující zeměpisu. Nejúspěšnější žáci nás reprezentovali v okresním kole ZO, které proběhlo ve středu 17. února, s těmito výsledky:

kategorie A – prima
Jan Vrba – 1. místo
Maxim Pleský – 2. místo
Terezie Sumková – 7. místo

kategorie B – sekunda
Adam Svánovský – 3. místo
Jiří Vrabec – 4. místo

kategorie C – kvarta
Ondřej Foldyna – 4. místo
Štěpánka Monsportová – 5. místo

tercie
Patrik Zouhar – 6. místo

kategorie D – oktáva
Jiří Šalajka – 1. místo

sexta
Tadeáš Rožnovský – 4. místo
Petr Kaufman – 6. místo

Žáci, kteří se umístili do 3. místa, postoupili do krajského kola ZO, které proběhlo ve středu 17. března. A opět se neztratili. Maxim Pleský z primy obsadil pěkné 5. místo, Jan Vrba skončil 13., Adam Svánovský  ze sekundy byl 18. a Jirka Šalajka z oktávy svou kategorii vyhrál a postoupil do národního kola.

Účastníci národního kola museli v krátkém, dvoutýdenním, termínu zpracovat úkol na téma geografický problém místa, ve kterém bydlím, svou práci před komisí obhájit a ještě se dále účastnit klasické ZO sestavené z práce s atlasem, bez atlasu a z multimediálního testu. Toto kolo proběhlo 22. a 23. dubna.

Jirka se ve své práci zaměřil na tranzitní dopravu přes Bruntál a možnosti řešení obchvatů. V silné konkurenci středoškoláků z celé republiky obstál, umístil se na 12. místě z 24 účastníků. Na základě tohoto výsledku postoupil do Mezinárodní olympiády věd o Zemi, která by se měla uskutečnit v srpnu.

Všem účastníků zeměpisné olympiády děkujeme za výbornou reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým úspěchům.

Zvláštní poděkování patří Jirkovi Šalajkovi, který naši školu v zeměpisné olympiádě vynikajícím způsobem reprezentoval po celých osm let svého studia. Přejeme mu stejné úspěchy nejen u červnové maturitní zkoušky, ale i v následujícím studiu na vysoké škole.