Výuka s BBC English

Logo Moravskoslezského kraje

Výuka s BBC English

BBC English Big Live Lessons na naší škole úspěšně pokračují dál.

Tentokrát se mezinárodní hodiny spolu s 210 dalšími studenty z nejrůznějších zemí světa zúčastnila skupina žáků tříd Kvinta A a 1. A.

Odpočatí po jarních prázdninách, pustili jsme se hned v úterý 9.2. do výuky, kterou nás provázel britský lektor Dan Shepherd. Po krátkém úvodu a představení svého rodného místa the Isle of Wight, což je malinkatý ostrůvek v Lamanšském průlivu, který Angličané ovšem hrdě nazývají the English Channel, a svého nynějšího působiště, jímž je překrásná španělská Barcelona, zahájil hodinu s názvem „Engaging with nature“(„Propojení s přírodou“).

Během hodiny nás seznámil s velmi zajímavým eco-hotelem v ekvádorské džungli. Opět jsme využívali pracovní listy, videa, poslechy, odpovídali na otázky, doplňovali chybějící informace.

Pro přenos a realizaci svých hodin využívá BBC English aplikace ZOOM. Ke komunikaci jsme používali nejen chat v této aplikaci, ale i jiné platformy umožňující nahrát zvukový záznam či zanechat písemný vzkaz včetně přiložených fotografií.

Těch 60 minut s rodilým mluvčím pro nás bylo v současné době, kdy online výuka probíhá už déle, než bychom si všichni přáli, a kdy jsou možnosti ostatních aktivit jen omezené, velmi příjemnou a vítanou změnou.

BBC English, děkujeme!

Markéta Bystrická