Ukliďte Česko

Logo Moravskoslezského kraje

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme ulici!

Ekotým gymnázia Bruntál zve touto cestou všechny naše studenty na procházku. V současné situaci to může znít docela zvláště, ale o to přínosnější taková procházka může být.

Nasaďte rukavice, vezměte pytle na odpadky, svolejte rodinu a vyrazte ven. Venku se pořádně koukejte kolem sebe a ukliďte a sesbírejte vše, co běžně v přírodě nenajdete. Svoji činnost zdokumentujte fotografií, kterou prosím zašlete na email miroslav.lojkasek@gymbru.cz. Když přidáte informaci, kolik pytlů nepořádku se Vám podařilo sesbírat a roztřídit, budeme rádi. Sesbírané odpadky dejte do správné popelnice na tříděný odpad.   

 Všichni, kdo se zúčastní, budou zařazeni do slosování o sladkou odměnu a 4 lístky do kina Centrum Bruntál. Poslední fotografie přijímáme do 10. 4. 2021.

Akce bude vyhodnocena 22. 4. 2021, na Den Země.

Těšíme se na Vaše příspěvky a děkujeme, že společně naší přírodě pomůžeme a budeme mít okolo sebe hezky.

Na závěr připomínáme důležité pokyny:

  • účast na akci je na vlastní nebezpečí, rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých dětí
  • při úklidu používejte ochranné pomůcky, při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mějte na paměti svou vlastní bezpečnost, používejte dezinfekci
  • nevstupujte do žádných prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupujte do objektů určených k demolici apod.
  • při pohybu na silnici či v blízkosti železnice dbejte zvýšené opatrnosti a použijte reflexní prvky
  • během akce dodržujte aktuální vládní opatření, omezení, usnesení a další platná nařízení státních institucí (COVID 19).

Za Ekotým naší školy
Jan Kopáček (prima A)  

Autor plakátu: Ondřej Šlapák (septima A) 

plakát Ukliďme Česko