Studium

Logo Moravskoslezského kraje

STUDIJNÍ OBORY

79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté) 

79-41-K/81  Gymnázium  (osmileté) 

79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté)

Výběr jazyků: 

– první cizí jazyk je angličtina 

– žáci osmiletého studia se učí druhý cizí jazyk od tercie, volí si z ruského, německého, španělského nebo francouzského jazyka 

– žáci čtyřletého studia se učí druhý cizí jazyk od 1. ročníku a volí si ho při přijímacích zkouškách. Vybrat si mohou z  francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka

Výběr estetické výchovy: 

– žáci osmiletého studia mají počty hodin uvedené v ŠVP 

– žáci čtyřletého studia si volí mezi hudební výchovou výtvarnou výchovou při přijímací zkoušce