Spolužačka z Ugandy

Logo Moravskoslezského kraje

Naše adoptivní spolužačka z Ugandy

Jamira

Jamira Mbeiza je sedmiletá dívka z chudého afrického státu, která potřebuje naši pomoc. To si uvědomuje celá řada studentů i pedagogů naší školy, kteří už druhým rokem přispívají prostřednictvím projektu „Adopce na dálku“ aspoň drobnou částkou na financování Jarmiriných nákladů na vzdělávání, mimoškolní aktivity a zdravotní péči. „Adopce na dálku“ dlouhodobě organizuje Arcidiecézní charita Praha. Touto cestou se díky solidaritě dárců doposud povedlo pomoci 33 tisícům nejchudších dětí v různých oblastech světa. 

Jamira žije ve velmi tíživých podmínkách. Pochází ze sedmi sourozenců, nichž šest chodí do školy. Otec má ještě jednu rodinu a další děti. Jejich příjem závisí na úrodě plodin, které pěstují částečně pro vlastní potřebu a částečně na prodej. Devítičlenná rodina, rodiče a sedm dětí, bydlí ve dvoupokojovém cihlovém domku s plechovou střechou. Vodu si nosí v kanystrech z chráněného vrtu. Jejich příjem se pohybuje okolo 50 000 ugandských šilinků (asi 300 měsíčně). 

Jamira je milá, aktivní a komunikativní dívka. Ve škole má velmi dobré výsledky a jak uvádí zaměstnanci charity, ke studiu se zdá být dobře motivovaná. Ve volném čase si ráda hraje se svými sourozenci a pomáhá s domácími pracemi. V budoucnu by chtěla být zdravotní sestrou a díky své profesi pomáhat ostatním. Pomozme tedy teď my splnit si svůj sen. Více informací o sbírce najdete pod odkazem Adopce na dálku® | Arcidiecézní charita Praha. Všem, kteří se zapojili, děkujeme! 

Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek
Zdroj fotografií: Arcidiecézní charita Praha.