Soutěž v Aj

Logo Moravskoslezského kraje

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Jako již tradičně proběhlo ve středu 19. 2. 2020 pro žáky čtyřletého oboru středních škol, a tomu odpovídajících tříd gymnázia, okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, které se stejně jako v minulých letech konalo ve Středisku volného času v Krnově.

V dvanáctičlenném poli obsadily studentky naší školy Natálie RučkováAneta Pavlicová pěkné páté a šesté místo a rozhodně se neztratily. Přestože si vedly velmi dobře, svou roli mohla sehrát nervozita z první účasti na této soutěži, kterou již někteří soutěžící zažili. Klání bylo velice vyrovnané a mohlo překvapit svou náročností.

Po poslechu a testu užívání anglického jazyka na úrovni CAE následovala tradiční ústní část, ve které studenti řešili úkoly ve dvojicích na základě verbálních stimulů. V další části soutěže soutěžící vyjadřovali svoje názory a postoje ke všeobecným tématům.

Jako člen poroty jsem kladně vnímal zejména jazykovou pohotovost, ale i kreativitu projevu studentů všech zúčastněných středních škol okresu, klobouk dolů. Děkujeme za příkladnou reprezentaci, blahopřejeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho dalších úspěchů v anglickém jazyce!

Mgr. Petr Skřivánek