Školská rada

Složení školské rady

Dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Mgr. Bronislav Koňařík, doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph. D.
Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Ing. Jaroslav Haluza, Ing. Pavel Šmatelka.
Dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Jarmila Lázničková, Mgr. Zuzana Šichmanová.
Volby do školské rady proběhly 22. 11. 2018 (pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci).
Na ustavující schůzi dne 6. 12. 2018 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Jarmila Lázničková.
S platností od 1. 9. 2020 zřizovatel jmenoval nové členy školské rady. Bývalému členovi Vladimíru Jedličkovi děkujeme za spolupráci.

ŠR zápis 06 – 19_03_2020

ŠR zápis 05 – 29_01_2020

ŠR zápis 04 – 08_10_2019

ŠR zápis 03 – 05_09_2019

ŠR zápis 02 – 14_03_2019

ŠR zápis 01 – 06_12_2018