Školská rada

Složení školské rady


Dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Vladimír Jedlička, Mgr. Bronislav Koňařík.

Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: Ing. Jaroslav Haluza, Ing. Pavel Šmatelka.

Dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Jarmila Lázničková, Mgr. Zuzana Šichmanová.

Volby do školské rady proběhly 22. 11. 2018 (pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci).

Na ustavující schůzi dne 6. 12. 2018 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Jarmila Lázničková.

Zápisy z jednání

01.  6. 12. 2018
02.  14. 3. 2019
03.  5. 9. 2019