Školní parlament

Logo Moravskoslezského kraje

Druhé zasedání parlamentu gymnázia

Již podruhé se sešel parlament bruntálského gymnázia, a to 20. února 2020 v 15:00. Místo zasedání ale bylo výjimečně jiné – kvůli přípravám na gymnazijní ples se uskutečnilo zasedání v učebně 206, nikoli ve sborovně. V našem druhém zasedání jsme prakticky navázali na to úvodní, respektive jsme ho více rozvinuli. Každopádně tohle jednání bylo prvním, které řídilo předsednictvo parlamentu, a sice předseda O. Šlapák a místopředseda J. Podivínský. Oba ze začátku připomněli, proč je dodržování docházky na zasedání důležité.

Nicméně projednávali jsme návrhy z minulého jednání: zprvu jsme probrali zásady a pravidla provozu klavíru v 1. patře, hlasování o jejich potvrzení dopadlo vůči pravidlům kladně. Předběžně jsme také většinově odsouhlasili návrh akce burzy učebnic, oficiální hlasování bylo však odloženo na konec školního roku, kdy bude téma aktuální. Mimo jiné se na řadu dostal i návrh znovuzavedení školního časopisu a ředitel školy nám také odsouhlasil návrh přístavby stojanů na kola. K tomu by mělo dojít zjara 2021 v prostorách venkovního atria a hřiště. Bylo potvrzené, že ve většině učeben a místností je teplota v pořádku, s výjimkami uč. 319 a laboratoří fyziky. Učitelé se mimo jiné pokusí i o odemčení prostor budov ve dvorním traktu o přestávkách, samotné učebny však budou zamčené. Nakonec jsme se pak shodli na tom, že třídnické hodiny se budou uskutečňovat jen po domluvě se třídním učitelem.

Dostalo se i na nové návrhy, které rychle shrnu: řešili jsme, kolik členů by mělo mít v parlamentu nižší gymnázium, umístění a obsah odpočinkové místnosti, nástěnky a jejich funkci, nefunkční čipy, přimontování lavic v učebně Hv, zástěna mezi pisoáry, studentská tiskárna, dostalo se také na důvod odvozu kávového automatu (firma Café+Co se rozhodla, že není výhodné jej u nás provozovat :/ ), možnost zřízení školního bufetu, které by uvítal nejeden z nás, možnost zřízení některé oficiální sociální sítě školy, možnost mít čipový systém pro celý areál gymnázia a nakonec bylo navrhnuto i zřízení venkovní učebny. No, moc rychle jsem to neshrnul, ale to nevadí. Snad…

Tato aktualita je u konce. Máte-li nějaké návrhy ohledně lepšího života na naší škole, směřujte je již zmíněnému předsednictvu. Budu se těšit příště, v aktualitě zaměřené na třetí zasedání. To se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2020, jestliže nebude škola zavřená, že ano. 🙂 Zatím se mějte!