Školní parlament

Aktuality

Den se dnem, týden s týdnem a též měsíc s měsícem sešel a po sedmi měsících se sešlo představenstvo školního parlamentu naživo. Schůze se naplánovala na čtvrtek, 1. října tohoto roku počínaje 15. hodinou a zástupci tříd se sešli přes neočekávané problémy s místem provozu v učebně č. 205. První zasedání školního roku 2020/2021 zahájil loňský předseda parlamentu, pan Ondřej Šlapák, který mimo jiné tento post obhájil (o tom však později), který současné členy vřele přivítal, nováčky seznámil s jeho fungováním a upozornil na to, že novým komunikačním kanálem pro jeho členy je místo Messengeru platforma Microsoft Teams.

K diskuzi se také připojil i sám pan ředitel Mgr. Tomáš Pavelka, který nám nejdříve připomněl úspěchy loňského prvního ročníku parlamentu, a sice zástěny mezi pisoáry, avšak ze všeho nejdůležitěji obnovení kávového a jídelního automatu. Pan ředitel také uvedl plány na nadcházející školní rok, jako například Den vědy, který probíhal téměř každým rokem v listopadu v prostorách školy, avšak tento rok by měl s největší pravděpodobností probíhat online formou. Dále byly tématy kupříkladu již proběhlý Evropský den jazyků, možné zapojení do prestižního projektu Ekoškola a také šance na uskutečnění exkurzí či lyžařských a turistických kurzů, které nejsou vzhledem k aktuální koronavirové situaci přesně popsatelné. Pan ředitel také mluvil o pořízení iPadů pro pedagogy a studenty a zlepšení výuk v některých hodinách větším důrazem na techniku.

V programu byla také naplánovaná prezentace pana Mgr. Vladimíra Zatloukala, který nás seznámil s tématem akademie, která je, jak již sami dobře víte, nedílnou součástí činnosti každé třídy v každém školním roce. Pan učitel nás obeznámil s možností, že její závěr se může obejít vzhledem k současné epidemiologické situaci bez diváků, avšak důrazně upozornil, že v přípravě akademie je stěžejním bodem spolupráce mezi třídami a také v nich a že akademie by se neměla obejít bez tradičního vyvrcholení.

Dalším bodem programu byla prezentace studenta Jonáše Chodury na téma školní časopis, jehož forma se může objevit i online v rámci multimediálního prostoru. Pan Chodura nás seznámil s projektem, zdůraznil, že by nebylo od věci, kdyby se do projektu zapojilo i pár dalších studentů coby redaktorů, zmínil i jeho pedagogickou podporu a seznámil nás s jeho možnými tématy a rubrikami, jako například různé rozhovory s učiteli, politika, technika, sociální sítě a také obnova školních studentských playlistů na Spotify.

Do diskuze se zapojil také student Daniel Klaban, který členy parlamentu seznámil s dalším školním projektem. Tím je opětovné vybírání charitativní sbírky pro dívku z Ugandy. Možný je v tuto chvíli individuální výběr 40 až 50 Kč, ze sbírky by se posléze zaplatilo její roční školné.

Po všech těchto tématech přišly na řadu všemi obávané volby do předsednictva. Jak už bylo řečeno výše, post předsedy gymnazijního parlamentu obhájil pan Ondřej Šlapák, místopředsedkyní se pak stala slečna Anna Natálie Podivínská. Probíhaly také volby o zabrání pozice tiskového mluvčího/zapisovatele. Ty vyhrál Jakub Holler.

Po napínavých volbách se uskutečnila diskuze na témata, která si připravili studenti, nebylo jich ale moc. Hlavním tématem bylo používání mobilních telefonů během vyučování a také mimo něj. Všichni členové parlamentu se shodli na tom, že aktuální situace je vyhovující. Opět se diskutovalo na téma loňské školní projekty.

Druhé zasedání parlamentu gymnázia

Již podruhé se sešel parlament bruntálského gymnázia, a to 20. února 2020 v 15:00. Místo zasedání ale bylo výjimečně jiné – kvůli přípravám na gymnazijní ples se uskutečnilo zasedání v učebně 206, nikoli ve sborovně. V našem druhém zasedání jsme prakticky navázali na to úvodní, respektive jsme ho více rozvinuli. Každopádně tohle jednání bylo prvním, které řídilo předsednictvo parlamentu, a sice předseda O. Šlapák a místopředseda J. Podivínský. Oba ze začátku připomněli, proč je dodržování docházky na zasedání důležité.

Nicméně projednávali jsme návrhy z minulého jednání: zprvu jsme probrali zásady a pravidla provozu klavíru v 1. patře, hlasování o jejich potvrzení dopadlo vůči pravidlům kladně. Předběžně jsme také většinově odsouhlasili návrh akce burzy učebnic, oficiální hlasování bylo však odloženo na konec školního roku, kdy bude téma aktuální. Mimo jiné se na řadu dostal i návrh znovuzavedení školního časopisu a ředitel školy nám také odsouhlasil návrh přístavby stojanů na kola. K tomu by mělo dojít zjara 2021 v prostorách venkovního atria a hřiště. Bylo potvrzené, že ve většině učeben a místností je teplota v pořádku, s výjimkami uč. 319 a laboratoří fyziky. Učitelé se mimo jiné pokusí i o odemčení prostor budov ve dvorním traktu o přestávkách, samotné učebny však budou zamčené. Nakonec jsme se pak shodli na tom, že třídnické hodiny se budou uskutečňovat jen po domluvě se třídním učitelem.

Dostalo se i na nové návrhy, které rychle shrnu: řešili jsme, kolik členů by mělo mít v parlamentu nižší gymnázium, umístění a obsah odpočinkové místnosti, nástěnky a jejich funkci, nefunkční čipy, přimontování lavic v učebně Hv, zástěna mezi pisoáry, studentská tiskárna, dostalo se také na důvod odvozu kávového automatu (firma Café+Co se rozhodla, že není výhodné jej u nás provozovat :/ ), možnost zřízení školního bufetu, které by uvítal nejeden z nás, možnost zřízení některé oficiální sociální sítě školy, možnost mít čipový systém pro celý areál gymnázia a nakonec bylo navrhnuto i zřízení venkovní učebny. No, moc rychle jsem to neshrnul, ale to nevadí. Snad…

Tato aktualita je u konce. Máte-li nějaké návrhy ohledně lepšího života na naší škole, směřujte je již zmíněnému předsednictvu. Budu se těšit příště, v aktualitě zaměřené na třetí zasedání. To se uskuteční ve čtvrtek 26. 3. 2020, jestliže nebude škola zavřená, že ano. 🙂 Zatím se mějte!