Recyklujeme elektro

Logo Moravskoslezského kraje

Náš podíl na ochraně životního prostředí v roce 2020

Naše škola je dlouhodobě zapojena do zpětného odběru a ekologické likvidace elektroodpadu. Odkládat ho do červené sběrné nádoby mohou nejen zaměstnanci školy, ale i žáci. K bezpečné likvidaci putují i veškeré vyřazené elektrospotřebiče z majetku školy. V loňském kalendářním roce se tak můžeme pochlubit sběrem starého elektra o hmotnosti 180 kg. I díky tomu byla uspořena elektřina, snížena produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos naší školy vyčísluje „Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí“, které na základě dosažených výsledků vystavila společnost pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky našemu příspěvku došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 2,15 tuny. Nebylo nutné vytěžit 106 litrů ropy.  Pro představu z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 4krát. Došlo také k úspoře 1 086 kWh energie, asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1087krát. Podařilo se také využít 104 kg železa, které bylo možné použít pro výrobu 5 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat necelé 4 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 650 1€ mincí, nebo 4,51 kg hliníku, který by stačil na výrobu 301 plechovek o objemu 0,33 l.

Pokud jste se tedy ještě nezapojili, můžete začít právě v tomto roce. Pamatujte, že vysloužilý elektroodpad do směsného odpadu rozhodně nepatří.

Mgr. Miroslav Lojkásek
Školní koordinátor EVVO

osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí