Projektový den v Zoo Ostrava

Logo Moravskoslezského kraje

Projektový den v ZOO Ostrava

      Hned v úvodním týdnu po prázdninách ve čtvrtek 3.9.2020 vyrazily třídy sekunda a tercie do Zoologické zahrady a Botanického parku v Ostravě, kde pro ně byly připraveny velmi zajímavé programy. Lektoři ostravské ZOO, odborníci se spoustou zkušeností z praxe, je seznámili s tématy, která se týkala jak zeměpisu, tak ekologie. 
     V případě sekundy se v dopoledním bloku jednalo o “Zvířata v ohrožení”.  Žáci se zamýšleli nad příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, nad jejich ochranou. Poznali význam moderních zoologických zahrad pro tyto druhy, příklady záchranných programů, in-sitové aktivity zoo ve světě. Společně hledali odpovědi na otázku „co pro nápravu mohu udělat já?“. 
     Program tercie nesl název “Výprava do Afriky”, během které se žáci seznámili se zvířaty Afriky dle vegetačních pásem, připomněli si objevování černého kontinentu a dotkli se také problematickému tématu – ochrany divoce žijících zvířat.
Autor fotografie: Štěpán Šimončík (tercie A)
Autor textu: Mgr. Miroslav Lojkásek
Předmětová komise: zeměpis, EVVO