Přípravné kurzy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Informace o přípravných kurzech v letošním školním roce zde budou k dispozici v průběhu měsíce listopadu. Kurzy pak budou započaty v lednu 2020.