Maturita

Logo Moravskoslezského kraje

Maturitní zkoušky 2021/2022

Důležité informace k maturitám – jaro 2022

Informace ke společné i profilové části maturitní zkoušky 2022 ve formátu PDF — zde.

MŠMT – podpora maturantům a uchazečům

Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

(pro zobrazení tematických okruhů klikněte na předmět)
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
ZSV
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
IKT