Maturita

Termíny didaktických testů společné části stanovilo MŠMT ČR v souvislosti s mimořádným opatřením takto:

pondělí 1. června 2020
08:00 – didaktický test – matematika
13:00 – didaktický test – anglický jazyk

úterý 2. června 2020
08:00 – didaktický test – český jazyk a literatura

středa 3. června 2020
09:00 – didaktický test – Matematika +  (Mendelovo gymnázium v Opavě)

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Bližší informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/

V souladu s pokyny MŠMT stanovuji termíny konání ústní a profilové části MZ takto:

11. 6. 2020 – 16. 6. 2020  – VIII. A, 4. A

Časová osa maturitních zkoušek

Jmenování zkušebních maturitních komisí pro jarní zkušební období 2020

Jmenování maturitní komise 4. A

Jmenování maturitní komise VIII.A

Jmenování maturitní komise VIII.B (opravná)

Schéma uvolňování protikoronavirových opatření

Seznam literárních děl k ÚZ MZ 2020