Maturita

20 let Moravskoslezského kraje
Logo Moravskoslezského kraje

Maturitní zkoušky 2020/2021

Důležité informace k maturitám – jaro 2021

Společná část – didaktické testy (DT)
nové termíny:
– řádný termín 24.5., 25.5. a 26. 5. 2021
– náhradní termín 7. 7., 8.7. a 9. 7. 2021 – je určen pro ty žáky, kteří v době řádného termínu budou mít Covid-19 nebo budou v karanténě
obsah zkoušky:
DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka budou považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Kritéria hodnocení didaktických testů stanoví MŠMT do 31. 3. 2021.
 
Profilová část – ústní zkouška
nový termín:
Ústní zkoušky se konají od 1. 6. 2021 (úterý) do 3.6. 2021 (čtvrtek).
Složení maturitních komisí pro ústní profilové zkoušky:
 
struktura ústní zkoušky:
– ústní zkouška z jazyka českého a literatury se stává nepovinnou zkouškou
– ústní zkouška z cizího jazyka, pokud navazuje na společnou část, se také stává nepovinnou zkouškou
Je tedy na rozhodnutí maturantů, zda ústní zkoušky z těchto předmětů budou konat nebo ne. 
Povinná zůstává maturitní zkouška z dalších předmětů, které si maturanti vybrali.
 
Výuka v 2. pololetí se prodlužuje do 20. 5. 2021. Vysvědčení za 4. ročník dostanou maturanti v pátek 21. 5. 2021. Posouvá se i doba na uzavření známek za 2. pololetí na 14. 5. 2021.
 

MŠMT – podpora maturantům a uchazečům

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek k maturitní zkoušce v jarním a podzimním termínu pro školní rok 2020/2021 > ZDE

Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

(pro zobrazení tematických okruhů klikněte na předmět)
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk /aktualizováno/
Německý jazyk /aktualizováno/
ZSV
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Výtvarná výchova
IKT
TSP