Matematický klokan 2020

Logo Moravskoslezského kraje

Matematický klokan 2020

Letošní ročník soutěže Matematický klokan se vlivem probíhající epidemie uskutečnil až na podzim v listopadu, místo obvyklého jarního termínu. Vedení soutěže tedy rozhodlo, že žáci budou soutěžit v kategorii jako v jarním termínu. Pro třídu Primu, která se jako jediná z celé školy zúčastnila, to tedy byla kategorie Klokánek. Celá soutěž probíhala on-line a žáci museli v určeném čase vyřešit 24 různě bodovaných úloh.

Soutěžící mohl celkem získat 120 bodů. Pět žáků třídy získalo 100 nebo více bodů. Nejúspěšnějším řešitelem třídy se stal Petr Zavadil, který získal 111 bodů.

Za svou účast byli žáci oceněni účastnickými listy a diplomy.

S odstupem času nás SVČ Krnov informovalo, že naši žáci byli jedinými účastníky soutěže ve své kategorii.

K dosaženým výsledkům všem žákům blahopřejeme.

Mgr. Petr Melichar