Jak postupovat

Logo Moravskoslezského kraje

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – JAK POSTUPOVAT?

JSEM MEZI PŘIJATÝMI A CHCI K VÁM NASTOUPIT

Pokud jste rozhodnutí, máte od zveřejnění rozhodnutí 5 pracovních dnů na to, abyste nám přinesli zápisový lístek. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou.

JSEM MEZI PŘIJATÝMI A NECHCI K VÁM NASTOUPIT

Žádáme Vás, abyste nám tuto skutečnost co nejdříve sdělili. Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z nepřijatých, kteří čekají na nové rozhodnutí.

NEJSEM MEZI PŘIJATÝMI

Protože se většina z vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých nastoupí. Můžete tedy podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Ta letos kvůli změnám a koronaviru nahrazuje odvolání, princip však zůstává stejný.

Hlavně nezapomeňte, že na podání žádosti máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pak budeme muset všichni čekat. Ředitel školy může vydat nová rozhodnutí až po shromáždění všech došlých žádostí. Přijatí žáci mají navíc 5 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Důležité je, že místo každého z původně přijatých žáků, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout někoho z tzv. odvolaných – tedy z těch, kdo podali včas žádost o nové rozhodnutí. Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě, aby měl předběžnou informaci, že uspěl.

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete tzv. pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy ho následně můžete uplatnit u nás.

Pokud žádost (odvolání) nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí osobně, nebo ho vyzvedněte na poště. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi. Nevyzvednuté rozhodnutí se považuje za doručené až po 10 dnech od oznámení o doručení a celou tu dobu musí ostatní čekat…

FORMULÁŘE PRO PŘÍPAD NEPŘIJETÍ :

pro čtyřletý obor (79-41-K/41) – žádost o nové rozhodnutí  – je možné podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (můžete přímo ve škole)

pro osmiletý obor (79-41-K/81) – žádost o nové rozhodnutí – je možné podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (můžete přímo ve škole)