Fyzikální olympiáda

Logo Moravskoslezského kraje

Fyzikální olympiáda 2019/2020 v době koronaviru

Jako u jedné z mála soutěží MŠMT se snažili organizátoři fyzikální olympiády zorganizovat krajské kolo, aniž by došlo k ohrožení zdraví soutěžících.

Rozhodli se pro uspořádání soutěže on-line a krajské kolo proběhlo ve středu 27. 5. 2020, kdy soutěžící řešili čtyři zadané úlohy.

Jediným žákem naší školy, který vypracoval úkoly školního kola fyzikální olympiády a zúčastnil se i krajského kola, byl Jiří Šalajka, žák Septimy, který soutěžil v kategorii B.

Dařilo se mu i v krajském kole, neboť se stal úspěšným řešitelem a umístil se ve své kategorii na 7. místě.

K dosaženému výsledku mu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Petr Melichar