Evropský den jazyků

Logo Moravskoslezského kraje

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – 2.10.2020

I v letošních poněkud neobvyklých podmínkách jsme s našimi žáky v pátek 2.října oslavili Evropský den jazyků. Tentokrát nám s programem 4.ročníku oslav pomohli lektoři z Velké Británie, Austrálie, USA, Ruska, Francie a Německa. Velký přínos těchto lekcí vidíme nejen v předaných informacích, ale přivítáme každou příležitost, kdy se žáci mají možnost setkat s rodilými mluvčími.
Kromě workshopů vedených v cizích jazycích pracovali žáci na výrobě plakátů a natáčení krátkých videoklipů. Na svých plakátech žáci představovali naši školu v některém z jazyků, které se v naší škole vyučují. Tématem videí byla výzva „Co se odvažuji udělat v cizím jazyce“. Ve svých krátkých klipech komentovaných v cizím jazyce žáci zvolili různá témata z oblasti svých zájmů.
Celé dopoledne provázela vůně vaflí, které se svým týmem připravila p.uč. Anička Románková. Výtěžek z prodeje byl stejně jako v loňském roce věnován na dobročinnou sbírku – adopci na dálku.
Poděkování za poněkud netradiční školní den patří všem, kteří se na něm podíleli – jako organizátoři nebo účastníci.

Mgr. Lucie Kováčová