Ekogympláci v Senátu

Logo Moravskoslezského kraje

EKOGYMPLÁCI V SENÁTU ČR

 
     Naši studenti tříd VI.A, 2.A a VII.A se zájmem o environmentální problematiku se od října minulého roku do května toho letošního, zapojili do řešení celostátní projektové soutěže CO2 liga zaměřené na klimatické změny. Garantem a organizátorem soutěže je už tradičně Ekologický institut Veronica, celý projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
     Tým 12 studentů plnil za toto dlouhé období postupně 4 náročné mise. Soutěž byla časově velmi náročná, veškeré úkoly navíc plnili ve svém volném čase. Vytvořili webové stránky, ve škole připravovali osvětové informační kampaně, ankety, letáky, sbírku na Austrálii, natáčeli k propagaci svých myšlenek videa, prezentovali problematiku klimatických změn ve třídách nižšího gymnázia. Vyzkoušeli snížit si svoji vlastní uhlíkovou stopu, zamýšleli se nad tím, jak snížit uhlíkovou stopu naší školy a navrhli panu starostovi, jak ji snížit u města Bruntálu.  
     Jako jeden ze dvou nejúspěšnějších týmů z celkových 60, které se do projektu z celé republiky zapojily, byli pozvání na závěrečnou konferenci do Prahy, kde přímo v budově Senátu parlamentu ČR 24.6.2020 prezentovali svůj tým a výsledky své celoroční práce. Celá akce byla završena komentovanou prohlídkou historických prostor Valdštejnského paláce a zejména setkáním s ostatními týmy. 
Autor článku: Mgr. Miroslav Lojkásek
Autor fotografií: Mgr. Miroslav Lojkásek, Pavlína Strmisková 2.A