Dějepisná olympiáda

Logo Moravskoslezského kraje

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 18. 1. a v úterý 19. 1. 2021 se uskutečnila okresní kola celostátní soutěže Dějepisné olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a z každé postoupilo 5. nejlepších řešitelů do krajského kola. Účastníci řešili úkoly ze světových a národních dějin z období 1556 – 1781. Nosným tématem bylo baroko ve všech svých podobách v oblasti politiky, hospodářství, společnosti, náboženství, kultury a každodenního života.

V I. kategorii, která je určena pro žáky ZŠ a nižšího stupně gymnázia, se na 2. a 3. místě umístily žákyně naší školy Anežka Vrbová a Štěpánka Monsportová, obě z kvarty. 

V II. kategorii, pro žáky SŠ, naši školu zastupoval oktaván Jiří Šalajka, který také postoupil do krajského kola.

Všem třem našim zástupcům gratuluji a přeji hodně úspěchů a štěstí v krajském kole.

A jak byste uspěli Vy? Můžete si vyzkoušet, v přílohách naleznete zadání okresního kola pro I. a II. kategorii.

Mgr. Antonín Zgažar, předseda předmětové komise dějepisu