Dějepisná exkurze

Logo Moravskoslezského kraje

Dějepisná exkurze Hrabyně

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 uspořádala jednota Československé obce legionářské Bruntál poznávací zájezd pro žáky maturitních ročníků našeho gymnázia. Tematicky byla dějepisná exkurze zaměřena k druhé světové válce a k průběhu ostravské operace na jaře 1945.

Jednačtyřicet studentů se svými učiteli dějepisu nejprve navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni, kde za výkladu průvodců zhlédli stálou expozici nazvanou Doba zmaru a naděje. Seznámili se s hlavními událostmi národních dějin od mnichovské dohody v roce 1938 až do osvobození našich zemí v květnu 1945. Vyslechli si i podrobnosti o bojích ostravsko-opavské operace a ve venkovní expozici je zaujala těžká vojenská technika z této doby. Ve správní budově památníku si žáci samostatně prohlédli výstavy o bojích na Ostravsku v roce 1945 a o československých vojácích v bojích u Tobruku.

Z Hrabyně se maturanti vydali do muzea československého opevnění v Milostovicích, které se skládá ze tří těžkých objektů a dvou lehkých.  Žáci díky průvodci podrobně prozkoumali pěchotní srub OP-S 25 Trigonometr a získali informace o vybavení bunkru, životě vojáků v tomto typu opevnění a také o výstavbě čs. systému opevnění za první republiky.

Tuto akci finančně podpořily Ministerstvo obrany České republiky a Československá obec legionářská.

Mgr. Antonín Zgažar