Cambridge exams

Logo Moravskoslezského kraje

Cambridge exams aneb Brána jazyků na našem gymnáziu znovu otevřená …

I navzdory obtížné situaci, kvůli níž jsme téměř od začátku října všichni doma a učíme se zavření ve svých pokojích, měli žáci naší školy ve čtvrtek 25. 3. 2021 možnost vstoupit pomyslnou branou do tak trochu jiného světa jazyků.

Čtrnáct žáků naší školy se rozhodlo ověřit si úroveň své angličtiny a vyzkoušet si „nanečisto“ originální Cambridge jazykovou zkoušku na úrovni, kterou si sami zvolili. Součástí této zkoušky je vždy poslechová část, test schopností práce s textem a jazykem, ale i slohová práce, kterou musí žáci na místě na dané téma a daný počet slov vytvořit. Tu opravují proškolení hodnotitelé přímo ve Velké Británii.

Ona pomyslná brána byla sice zase jen „on-line“, ale věříme, že to pro ty, kteří se zúčastnili, byla velmi zajímavou a přínosnou zkušeností. Mnozí z nich už se pečlivě připravují na oficiální zkoušku, kterou budou moci složit, bude-li dostatek zájemců, také přímo v budově naší školy. To vše díky tomu, že se naše gymnázium stalo partnerskou školou jazykové školy Hello, a tudíž také centrem pro přípravu i samotné konání těchto mezinárodních certifikátů.

V případě zájmu o jakékoli další informace se obraťte na svého vyučujícího anglického jazyka nebo na Markétu Bystrickou.

Za anglickou sekci Mgr. Markéta Bystrická