Právní beseda

Logo Moravskoslezského kraje

Právní beseda pro žáky třetích ročníků

Studenti třetích ročníků měli již podruhé v tomto školním roce možnost zúčastnit se vzdělávací akce, kterou naše gymnázium organizuje ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

V rámci projektu Street Law tentokrát vyslechli zajímavé informace na téma „Vlastnictví a jeho nabývání“. Pan Zátopek, posluchač právnické fakulty a shodou okolností i někdejší absolvent naší školy, poutavou a přitažlivou formou seznámil žáky s danou problematikou.

Výuka základů práva probíhá u nás právě ve třetím ročníku, proto se tato akce stala rovněž důležitou motivací pro studium právní vědy.

PhDr. Mgr. Martin Krýza