Darování krve

Logo Moravskoslezského kraje

 
Daruj krev s gymplem
… zval letos plakátek studenty našeho gymnázia na bezplatné dárcovství krve, které se na naší škole stává již každoroční tradicí.
Základní podmínkou darování krve je věk alespoň 18 let, váha nad 50 kg, dobrý zdravotní stav a také kus odvahy.
Přihlásilo se 18 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků, ale chřipka udělala své. Ve středu 26. února 2020 se na Transfúzní službu Agel v Bruntále dostavilo 11 žáků – 5 dívek a 6 hochů. Osm z nich šlo darovat krev poprvé.
Všem zúčastněným studentům, kteří našli odvahu a chuť udělat dobrou věc, děkuji za reprezentaci našeho gymnázia.
Mgr. Antonín Zgažar
Foto: Romana Hnilicová, TS Agel Bruntál (více v galerii )