ADAPTAČNÍ POBYTY 2020

Logo Moravskoslezského kraje

ADAPTAČNÍ POBYTY 2020

Ve dnech 1. – 4.9.2020 proběhly na chatě Edison v Karlově (Malá Morávka) dva adaptační pobyt dvou nových tříd na naší škole. Žáci 1.A a prima A vyjeli do našich krásných Jeseníků, aby správně zahájili svoje čtyřleté či osmileté studium na naší škole, Všeobecném a sportovním gymnáziu Bruntál.
Naše škola organizuje tyto pobyty už mnoho let a velmi se osvědčily. Během dvou dnů obě třídy naplňovaly cíle stanovené garantem akce – školním metodikem prevence. Akce je důležitou součástí dlouhodobého školního preventivního programu, zaměřeného na předcházení vzniku rizikového chování žáků a posilování pozitivního klimatu ve třídě a ve škole.
Cíle adaptačního pobytu:
  • Zdravě zahájit formování nového kolektivu
  • Seznámení žáků mezi sebou, seznámení žáků s třídním učitelem a metodikem prevence
  • Beseda s ředitelem školy a výchovnou poradkyní
  • Poskytnout žákům prostor pro seberealizaci, navazování vztahů
  • Navodit pozitivní atmosféru v kolektivu a ujasnit normy
  • Seznámit žáky se školními normami a dokumenty, třídnické práce
  • Poznání krásy našich blízkých hor
  • Sportovní a společenské aktivity, tvůrčí a týmové projekty
  • Podpora samostatnosti, vzájemné pomoci a spolupráce, hry, zábava
Realizátoři – školní metodik prevence a jednotliví třídní učitelé obou tříd – se shodli, že adaptační pobyty své cíle opět naplnily. Naše gymnázium posílí šikovní a tvořiví žáci, kteří jsou ochotní pracovat na zdravém formování svého kolektivu a prestiži a vysoké úrovni školy. Jejich záměr dobře se připravit na vysokou školu, který během pobytu jasně projevili, se jim bude ve fungujícím kolektivu mnohem lépe realizovat. Učitelé i další zaměstnanci školy jim rádi pomohou.
Zpracoval školní metodik prevence Mgr. Vladimír Zatloukal.