2018 10 Envofilm clV letošním roce se premiérově tým našich studentů ve složení Kateřina Franková, Petra Pavelková a Šimon Langer zapojil do soutěžní přehlídky ekologických filmů mladých autorů nejen Moravy a Slezska, ale i Slovenska a Polska s podtextem „Jak svět vidí mladí lidé“, který organizuje již 3. rokem Albrechtova střední škola, Český Těšín, přísp. org., ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Se svým snímkem Uvědomění“ vybojoval vítězství v kategorii „Zvláštní ocenění poroty“ za mimořádně zdařilý snímek.

2018 12 06 foto clStudenti naší školy se zájmem o focení a přírodu, a to v průřezu všemi studijními ročníky, se letos na podzim zapojili do fotosoutěže SPŠ stavební v Ostravě, která probíhala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, Csc. a starosty městského obvodu Ostrava Jih Bc. Martina Bednáře. Letošní již 9. ročník zahrnoval poměrně široké téma „Příroda kolem nás“.

2018 12 myslivost clV rámci dlouhodobé spolupráce s Okresním mysliveckým svazem do naší školy zavítala besedovat s žáky primy, sekundy a tercie Ing. Karla Hynštová. Program hodinového setkání se týkal péče myslivců o lesní zvěř v období strádání a nepříznivých klimatických podmínek během zimy.

2018 12 baterkiada clV letošním školním roce se uskutečnil 1. ročník soutěže pro třídy nižšího gymnázia ve sběru použitých baterií všeho druhu.

O tom, že tento nebezpečný odpad do odpadkového koše nepatří, nás všechny přesvědčili naši nadšení soutěžící, kterým se v relativně krátké době dvou měsíců podařilo shromáždit na 250 kg akumulátorů, což přepočteno na hmotnost jedné klasické baterie velikosti AA představuje asi 11 400 kusů tohoto nebezpečného odpadu.