Přehled umístění žáků v soutěžích

Okresní kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce německém

1

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

Dějepisná olympiáda

1

Chemická olympiáda

1

Fyzikální olympiáda

2

Olympiáda v českém jazyce

1

1

Pythagoriáda

1

Matematická olympiáda

1

1

Zeměpisná olympiáda

1

1

Archimediáda

1

1

Požární ochrana očima dětí

2

2

2

Ekosoutěž Barvy a tvary

1

Atletika

1

1

Basketbal – 3x3 – hoši, dívky

1

1

Basketbal – dívky

1

Fotbal

2

Futsal

1

Lyžování

2

1

3

Přespolní běh – hoši, dívky

1

2

Šachy – družstva

1

Volejbal – dívky

1

1

Okresní soutěže celkem

16

16

11

Krajská kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Eurorebus – jednotlivci

1

Kraje pro bezpečný internet

1

Požární ochrana očima dětí

1

1

1

Soutěže v informatice

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

Soutěž v jazyce německém

1

Chemická olympiáda

1

Zeměpisná olympiáda

1

Basketbal – dívky

1

Basketbal – 3x3 – dívky

1

Florbal – Challenge

1

Snowboard

1

Krajské soutěže celkem

3

6

5

Další významná umístění žáků

Krajská kola

Úspěšný řešitel Matematické olympiády kategorie 9

Úspěšný řešitel Fyzikální olympiády kategorie E

Dva úspěšní řešitelé Biologické olympiády kategorie A

4. místo a 12. místo v Olympiádě z jazyka českého

4. místo v piškvorkách

4. místo v krajské soutěži ICT „Soutěžní přehlídka studentských programů“

11. místo v krajské soutěži ICT

5. místo Soutěž ve čtení v Nj

2 x 5. místo, 1 x 6. místo Orlovská soutěž v informatice (programování, grafika, roboti)

8. místo dějepisné soutěže (jednotlivci)

13. místo Dějepisná olympiáda – úspěšný řešitel

13. místo dějepisná soutěž (družstvo)

8. – 10. místo Prezentiáda (družstvo)

6. místo v Soutěži v jazyce německém

11. místo v Zeměpisné olympiádě

2 x 4. místo EUROREBUS (družstvo, jednotlivec)

4. místo EUROPASECURA (družstvo)

4. a 5. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list (družstva)

4. místo volejbal dívky

4. místo ve snowboardu

10. místo v soutěži Juniorský maraton

2. místo v testování českého jazyka žáků 9. tříd ZŠ a prim víceletých gymnázií

3 x 3. místo v testování českého jazyka žáků 9. tříd ZŠ a prim víceletých gymnázií

2. místo v testování matematiky žáků 6. tříd ZŠ a prim víceletých gymnázií

Celostátní kola a mezinárodní soutěže

Soutěži v jazyce německém – 9. místo v ČR kategorie II. B

Požární ochrana očima dětí – 3. místo v národním kole v kategorii DT2

BRLOH – družstvo – 94. místo v ČR (6. místo v MSK)

XIII. Mezinárodní konference slovenských středoškoláků a jejich hostí – 2. místo

EUROREBUS – 35. místo v ČR (družstvo)

Česká lingvistická olympiáda – 111. místo v ČR

Soutěž EUROSCOLA – postup do Štrasburku

Best in English – 2. místo

English Guru – 12. místo (třída)

Soutěž „Co víš o čsl. legiích?“ – 2. místo v celostátním kole

3. místo v mezinárodním projektu Tětradka družby (třída)

Mistrovství ČR ve střeleckých disciplínách – 2x mistr ČR (vzduchová pistole – junioři; libovolná pistole – muži); 2. místo (družstvo).

Snowboardcross – 8. místo Český pohár 2017 – Rookies.

Cena Dr. Ernesta Berla byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích a práci pro školu.

Sportovní obor – úspěchy v celostátních kolech soutěží

Alpské disciplíny – 17. místo Český pohár 2017 ve slalomu – junioři.

Snowboardcross – 11. místo Český pohár 2017 – juniorky.

Basketbal – kadetky U17 – 1. místo v nadregionální soutěži; ženy – postup do 2. ligy.