Přehled umístění žáků v soutěžích

Okresní kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce německém

1

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

Dějepisná olympiáda

1

Chemická olympiáda

1

Fyzikální olympiáda

2

Olympiáda v českém jazyce

1

1

Pythagoriáda

1

Matematická olympiáda

1

1

Zeměpisná olympiáda

1

1

Archimediáda

1

1

Požární ochrana očima dětí

2

2

2

Ekosoutěž Barvy a tvary

1

Atletika

1

1

Basketbal – 3x3 – hoši, dívky

1

1

Basketbal – dívky

1

Fotbal

2

Futsal

1

Lyžování

2

1

3

Přespolní běh – hoši, dívky

1

2

Šachy – družstva

1

Volejbal – dívky

1

1

Okresní soutěže celkem

16

16

11

Krajská kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Eurorebus – jednotlivci

1

Kraje pro bezpečný internet

1

Požární ochrana očima dětí

1

1

1

Soutěže v informatice

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

Soutěž v jazyce německém

1

Chemická olympiáda

1

Zeměpisná olympiáda

1

Basketbal – dívky

1

Basketbal – 3x3 – dívky

1

Florbal – Challenge

1

Snowboard

1

Krajské soutěže celkem

3

6

5

Přehled umístění žáků v soutěžích

Okresní kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce německém

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

1

1

Chemická olympiáda

1

Fyzikální olympiáda

1

Pythagoriáda

1

1

1

Matematická olympiáda

1

Zeměpisná olympiáda

1

Archimediáda

2

1

Požární ochrana očima dětí

2

1

1

Atletika

1

Basketbal – hoši

1

Futsal

1

Minifotbal

1

Přespolní běh – hoši, dívky

1

2

Šachy – družstva

1

Volejbal – hoši, dívky

1

3

Okresní soutěže celkem

15

11

4

Krajská kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce francouzském

1

Soutěže v informatice

1

2

Eurorebus – jednotlivci

2

Požární ochrana očima dětí

1

1

EUROPASECURA – družstva

1

Krajské soutěže celkem

2

4

3

Přehled umístění žáků v soutěžích

Okresní kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce německém

3

1

1

Soutěž v uměleckém přednesu

1

Dějěpisná olympiáda

1

Fyzikální olympiáda

1

1

1

Olympiáda v českém jazyce

1

1

Matematická olympiáda

1

2

Futsal

1

Zeměpisná olympiáda

1

1

1

Soutěž v jazyce anglickém

2

1

Archimediáda

2

1

Požární ochrana očima dětí 2015

3

2

4

Kopaná – hoši – Pohár Josefa Masopusta

1

Volejbal - dívky

1

1

Basketbal – hoši, dívky

1

2

Přespolní běh – hoši, dívky

2

2

1

Okresní soutěže celkem

19

13

13

Krajská kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Přespolní běh – hoši a dívky

1

1

1

Soutěž v jazyce německém

1

Soutěže v informatice

2

1

Eurorebus - jednotlivci

2

Basketbal - dívky

1

Juniorský maraton

1

Předčítání německého textu

1

1

Požární ochrana očima dětí 2015

2

1

1

Soutěž o EU - družstva

1

Krajské soutěže celkem

5

7

6

 

Přehled umístění žáků v soutěžích

Okresní kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Soutěž v jazyce německém

2

1

1

Soutěž v uměleckém přednesu

1

Biologická olympiáda

1

Přespolní běh hoši+dívky

2

1

Fyzikální olympiáda

1

1

Olympiáda v českém jazyce

2

1

Matematická olympiáda

1

1

Pythagoriáda

1

Minifotbal

1

Zeměpisná olympiáda

1

Soutěž v jazyce anglickém

1

2

Archimediáda

1

1

Požární ochrana očima dětí 2014

1

1

Kopaná – hoši – Pohár Josefa Masopusta

1

Volejbal – dívky

1

Basketbal – dívky – 3x3

1

Basketbal – dívky

1

Okresní soutěže celkem

13

11

6

Krajská kola soutěží

Název

1. místo

2. místo

3. místo

Přespolní běh – hoši a dívky

1

1

Soutěž v jazyce německém

1

1

Gastrosoutěž ve francouzštině

1

Eurorebus – družstvo

1

Eurorebus – jednotlivci

1

Krajské soutěže celkem

3

3

1