Statut ceny dr. Ernsta Berla pro studenty Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál

Dr. Ernst Berl (7. 7. 1877 Bruntál-Freudenthal - 16. 2. 1946 Pittsburgh, USA)

Chemik evropského věhlasu se narodil v bruntálské židovské rodině průmyslníka Maxe Berla. Studoval ve Vídni, později ve Švýcarsku, kde roku 1901 získal doktorát na Univerzitě v Curychu (práce o kobaltamoniakových sloučeninách). Pracoval jako hlavní chemik v továrně na umělé hedvábí v Belgii. V letech 1914-1919 byl řídícím chemikem na rakouském ministerstvu války. V letech 1919 - 1933 vyučoval chemii na Technické vysoké škole v německém Darmstadtu, po nástupu Hitlera k moci emigroval se 2 syny do USA, kde do roku 1944 působil jako profesor na Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu. Jeho syn Walter G. Berl (1917-1998) se stal rovněž známým vědcem - chemikem (problematika paliv a spalování). Jméno Ernsta Berla dnes nese Institut chemických technologií Technické univerzity Darmstadt. Na památku Dr. Ernsta Berla bude udělována každoročně nejméně jednomu studentovi-studentce bruntálského gymnázia cena Dr. Ernsta Berla za mimořádné výsledky či mimořádný čin.

Statut ceny dr. Ernsta Berla

1. Cena dr. Ernsta Berla je každoročně udělována nejméně jednomu studentovi/studentce bruntálského gymnázia jako ocenění:

  • za mimořádné studijní výsledky, nebo
  • za realizaci zajímavého projektu, nápadu, nebo
  • za fair play chování, mimořádný čin, nebo
  • za úspěšnou reprezentaci školy.

2. O udělení ceny rozhodují zástupci vedení školy a zástupce Krnovské synagogy z. s. – Jiří Strnad. Oceněný je vybrán z více kandidátů, nominovaných vedením školy.

3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna v minimální výši 2.000,- Kč. Prostředky pro udělení ceny jsou získávány formou sponzorských darů, správu účtu a dotaci ceny zajišťuje Krnovská synagoga z. s. – Jiří Strnad.

Zakladatelé a sponzoři ceny

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace; 

Krnovská synagoga z.s. – Jiří Strnad.

 

DRŽITELÉ CENY

Uděleno v roce 2018:

Jiří Šalajka

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (např. fyzikální, zeměpisná a chemická olympiáda).

Kryštof Krsek

Cena byla udělena za vynikající sportovní výsledky (Mistr ČR ve střelbě z pistole, juniorský reprezentant ČR).

Uděleno v roce 2017:

Eliška Jelínková

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích (např. jazyk český, lingvistická olympiáda) a na veřejnosti.

Kryštof Krsek

Cena byla udělena za vynikající sportovní výsledky (2x Mistr ČR ve střelbě z pistole).

Uděleno v roce 2016:

Ondřej Pavlica

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v různých soutěžích (např. jazyk anglický, informatika).

Uděleno v roce 2015:

Vojtěch Matuš

Cena byla udělena za sportovní výsledky.

Klára Řepková

Cena byla udělena za soutěže.

Uděleno v roce 2014:

Vojtěch Krupa

Cena byla udělena za vzornou reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích.

Uděleno v roce 2013:

Filip Šmatelka

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v chemických olympiádách.

Uděleno v roce 2012:

Vojen Sadílek

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích. Vojen Sadílek zvítězil v celostátním kole soutěže v německém jazyce.

Uděleno v roce 2011:

Jan Fejtek

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy ve Fyzikální olympiádě (třikrát úspěšný řešitel krajského kola) a za aktivní účast na Týdnu vědy na Jaderce 2011 na FJFI ČVUT Praha.

Lucie Klimešová

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích. Lucie obsadila 5.místo v krajském kole zeměpisné olympiády a zvítězila v okresním kole Matematické olympiády, Pythagoriády, Fyzikální olympiády a Olympiády v českém jazyce.

Martina Mýlková

Cena byla udělena za účast ve finále IV. ročníku mezinárodní historické soutěže "Slezské hrady a zámky" pro studenty středních škol v Polsku, Německu a Česku, které leží na území Slezska.

Uděleno v roce 2010:

Marek Šipoš

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích v oblasti výpočetní techniky.

Michaela Húsková

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy v chemických a matematických soutěžích a výborné studijní výsledky.

Radka Sklenářová

Cena byla udělena za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a výborné studijní výsledky.

Uděleno v roce 2009:

Michaela Gyorgyová

Cena je udělena za vynikající sportovní reprezentaci školy v přespolním běhu a dobré studijní výsledky.

Ondřej Svoboda

Cena je udělena za účast a úspěchy ve fyzikálních a chemických soutěžích, za výkon funkce oblastního koordinátora občanského sdružení SCG a výborné studijní výsledky.

Viktor Komárek

Cena je udělena za vedení týmu studentů školy, kteří vytvořili v rámci celostátního projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“ úspěšný videodokument „Bruntál 1989“, za 4. místo v doprovodné internetové soutěži, za účast ve finále celostátní soutěže „Co víš o československých legiích“ a za výborné studijní výsledky.

Uděleno v roce 2008:

Tereza Hrabčáková

Cena je udělena za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a výborné studijní výsledky.

Tereza Michalová

Cena je udělena za úspěšnou reprezentaci školy na Pražském studentském summitu 2007-2008 a výborné studijní výsledky.

Viktor Komárek

Cena je udělena za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a velmi dobré studijní výsledky.

Uděleno v roce 2007:

Jakub Hrabčák

Cena je udělena za získání 2. místa v multimediální soutěži v kategorii "Výuka 21. století", vynikající úspěchy v chemických soutěžích ve školním roce 2006/2007 a výborné studijní výsledky.

Marek Zona

Cena je udělena za získání 2. místa v multimediální soutěži v kategorii "Výuka 21. století", 2. místa v krajském kole soutěže MS Office v kategorii Word ve školním roce 2006/2007, práci v redakci školního časopisu a velmi dobré studijní výsledky.

Radim Macháč

Cena je udělena za získání 2. místa v multimediální soutěži v kategorii "Výuka 21. století" a velmi dobré studijní výsledky.

Uděleno v roce 2006:

Filip Bršťák

Cena je udělena za vytvoření a vedení týmu studentů školy, který je aktivně zapojen v celostátním projektu Pražský model OSN.

Jakub Hrabčák

Cena je udělena za vynikající úspěchy v chemických soutěžích ve školním roce 2005/2006 a za výborné studijní výsledky.

Jiří Kúr

Cena je udělena za vynikající úspěchy v soutěžích s historickou tématikou ve školním roce 2005/2006 a za výborné studijní výsledky.