Složení školské rady

Dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Mgr. Bronislav Koňařík, Vladimír Jedlička.

Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:  Ing. Pavel Šmatelka, Ing. Jaroslav Haluza.

Dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Jarmila Lázničková, Mgr. Zuzana Šichmanová.

 

Volby do školské rady proběhly 19. 11. 2015 (pedagogičtí pracovníci), 15. 12. 2015 (zákonní zástupci) a 24. 11. 2016 (doplňující - zákonní zástupci).

Na schůzi dne 31. 3. 2016 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Jarmila Lázničková.

V květnu 2016 ukončil svou činnost ve školské radě Mgr. Leoš Sekanina (jeho dcera se stala naší úspěšnou absolventkou). Děkujeme za spolupráci.

Doplňující volby do školské rady proběhly ve čtvrtek 24. 11. 2016, kdy byl zvolen Ing. Jaroslav Haluza.

Zrizovatel logo1 200px

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Zrizovatel logo2 200px