Složení školské rady

Dva členové jmenovaní zřizovatelem (krajem): Vladimír Jedlička, Mgr. Bronislav Koňařík.

Dva členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:  Ing. Jaroslav Haluza, Ing. Pavel Šmatelka.

Dva členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Jarmila Lázničková, Mgr. Zuzana Šichmanová.

 

Volby do školské rady proběhly 22. 11. 2018 (pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci).

Na ustavující schůzi dne 6. 12. 2018 byla předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Jarmila Lázničková.

 

 

Zápisy z jednání

01  6. 12. 2018

02  14. 3. 2019

03  5. 9. 2019

04  8. 10. 2019

 

Zrizovatel logo1 200px

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Zrizovatel logo2 200px