Projekt v souladu s výzvou dle zvolených klíčových aktivit podporuje některé z následujících témat

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů,

společné vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora,

spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce,

spolupráce škol a zaměstnavatelů,

využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT

a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

plakat 1500px