logotyp zeleny pruh 1000

Dne 1. 2. 2017 se naše škola zapojila do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném.

Tento projekt je tříletý (2017 – 2019) a zaměřuje se na kolegiální podporu pedagogů přírodovědných předmětů formou prezenčních a online setkání.

Jeho cílem je:

  • vznik sítě vzájemně spolupracujících škol;

  • sdílení nových odborných poznatků a inovativních pedagogických postupů;

  • rozvoj badatelsky orientované výuky přírodovědných předmětů;

  • posílení motivace žáků ke studiu F, Ch, B a M formou moderních výukových metod;

  • zlepšení technického vybavení škol.

V každém kraji naší republiky bylo zřízeno jedno Centrum kolegiální podpory (CKP) a naše škola je jedním z nich. Vedoucím našeho CKP je Mgr. Zuzana Šichmanová, specialisty CKP jsou Mgr. Jarmila Lázničková a Mgr. Vladimír Zatloukal.

V rámci projektu pořádáme 1x měsíčně pro učitele fyziky, chemie, biologie a matematiky z okolních základních i středních škol tzv. PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE. S velkou oblibou se projektových odpolední účastní především naši žáci, ale i vyučující.

Na těchto projektových odpoledních předvádíme jednoduché pokusy, které mohou proškolení vyučující využít ve vlastní výuce. Některé pokusy si účastníci sami vyzkouší. Každý účastník vždy obdrží metodický list, který obsahuje podrobný návod pokusů; metodiku, jak žáky nadchnout pro probírané téma v rámci ŠVP základních i středních škol; a náměty, jak dále toto téma rozvíjet.

Videozáznamy předvedených pokusů jsou zveřejňovány na webu www.dumy.cz.

Webové stránky projektu jsou http://010.laborky.cz/.

 

PROJEKTOVÁ ODPOLEDNE 2017

16. 2. 2017 – Proč se solí silnice?

http://dumy.cz/material/165208-proc-se-soli-silnice

23. 3. 2017 – Jaká je teplota těla?

http://dumy.cz/material/165395-jaka-je-teplota-tela

20. 4. 2017 – Lze bez dotyku hýbat vodou?

http://dumy.cz/material/165983-hratky-s-elektrostatikou

25. 5. 2017 – Kde se vzalo světlo, vzniklo z ničeho?

http://dumy.cz/material/165982-kde-se-vzalo-svetlo

22. 6. 2017 – Lze náhodu předvídat?

http://dumy.cz/material/166857-lze-nahodu-predvidat

26. 9. 2017 – Kolik unese suchý zip?

http://dumy.cz/material/167304-suchy-zip

25. 10. 2017 – Může být i plast BIO?

http://dumy.cz/material/167282-muze-byt-i-plast-bio

21. 11. 2017 – Proč má bagr písty?

http://dumy.cz/material/167283-proc-ma-bagr-pisty

14. 12. 2017 – Proč létá raketa?

 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropských strukturálních a investičních fondů (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

logolink projektu color 1000