COMENIUS

Mezinárodní partnerství v rámci zemí Evropské unie v letech 2009 - 2011, možnost vycestování žáků a prezentace naší země, města i školy za hranicemi.

NATTECH MSK

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím jedinečných výjezdů, exkurzí, kroužků a dalších v oblasti matematiky, fyziky, chemie a biologie (2013 - 2015).

ŠABLONY

Nové nápady a užitečné materiály do školních lavic! Zapojení učitelů z vícero odborných oblastí. (2013 - 2014)

ERASMUS+

Další vzdělávání pro učitele cizích jazyků. Aktuality, moderní metodické postupy a příklady dobré praxe přímo ze zahraničí! (2014 - 2016)