Maturanti

Termíny

Podání přihlášek k maturitě:

1. prosince 2017

Termín odevzdání seznamu liter. děl k ústní části mat. zkoušky:

30. března 2018

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:

2. května - 7. května 2018

Ústní část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:

16. května - 23. května 2018

OBR maturanti

OBR maturanti 2

OBR maturanti 3