Maturanti

Termíny

Podání přihlášek k maturitě:

1. prosince 2016

Termín odevzdání seznamu liter. děl k ústní části mat. zkoušky:

30. března 2017

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:

2. května - 5. května 2017

Ústní část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období:

16. května - 24. května 2017

OBR maturanti

OBR maturanti 2

OBR maturanti 3