2019 01 25 D kraj clV pátek 25. ledna 2019 se v prostorách Slezské univerzity v Opavě uskutečnily krajské kolo a finále Dějepisné soutěže pro gymnázia Moravskoslezského kraje. Letošního 13. ročníku se zúčastnilo 21 studentů z 11 gymnázií. Z naší školy si postup vybojovali Štěpán Vintrlík ze septimy a Daniel Klaban z 1. A.

2019 01 16 DO okresVe středu 16. 1. 2019 se ve Středisku volného času v Krnově uskutečnilo okresní kolo 48. ročníku celostátní soutěže Dějepisná olympiáda. Letošní ročník nese podtitul „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

2018 12 baterkiada clV letošním školním roce se uskutečnil 1. ročník soutěže pro třídy nižšího gymnázia ve sběru použitých baterií všeho druhu.

O tom, že tento nebezpečný odpad do odpadkového koše nepatří, nás všechny přesvědčili naši nadšení soutěžící, kterým se v relativně krátké době dvou měsíců podařilo shromáždit na 250 kg akumulátorů, což přepočteno na hmotnost jedné klasické baterie velikosti AA představuje asi 11 400 kusů tohoto nebezpečného odpadu.

2018 12 myslivost clV rámci dlouhodobé spolupráce s Okresním mysliveckým svazem do naší školy zavítala besedovat s žáky primy, sekundy a tercie Ing. Karla Hynštová. Program hodinového setkání se týkal péče myslivců o lesní zvěř v období strádání a nepříznivých klimatických podmínek během zimy.

V pondělí 19. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo v I. kategorii 11 žáků nižšího gymnázia a ve II. kategorii 23 žáků vyššího gymnázia.