2019 05 27 region clVe dnech 27. - 30. května 2019 se žáci VI. A a 2. A zúčastnili regionálního týdne na Zlatohorsko. Tematicky byl zaměřen na těžbu zlata a dalších kovů, poznání krajiny a historie severní části našeho Slezska.

V pondělí vedla naše první trasa ke kostelu Maria Hilf, který je vstupní branou do místního regionu a také jedním z nejvýznamnějších poutních míst celého Slezska. Duchovní správce kostela žáky seznámil s pohnutou historií i současností tohoto zvláštního místa.

Z Maria Hilf naše kroky směřovaly na Petrovy boudy, odkud jsme se vydali na Biskupskou kupu. Zvolili jsme trasu přes pramen sv. Rocha a bývalou Rudolfovu chatu. Na Bišovce jsme se z rozhledny snažili dohlédnout co nejdále do polského Slezska a do Čech.  Odtud jsme sestoupili k Leuchtenštejnu, zřícenině strážního hradu z 13. století. Zbytky jeho věže stojí dodnes. Prudkým sešupem jsme se dostali přes Rožmitál do Zlatých Hor.

V úterý nás autobus vyvezl do místní osady Rejvíz, která je nejvýše osídleným územím ve Slezsku. Pracovník CHKOJ nás provedl stezkou k mechovým jezírkům a na jednotlivých zastaveních nás seznamoval s faunou a flórou Rejvízu. Na bývalé Noskově chatě jsme vyslechli z úst hajného pana Sotirise zajímavé vyprávění o historii i o současnosti této osady. Málokdo ví, že zde od konce války žijí pohromadě lidé sedmi různých národů.

Cestou zpět nás zastihl pořádný déšť a ke vší smůle byly všechny restaurace zavřeny. Turisté v tuto dobu nejsou na Rejvízu vítáni. O to příjemnější bylo zastavení v Dolním Údolí, kde nás v hostinci obsloužili a uvařili nám, co jsme chtěli.

Ve středu déšť ustal a na nás čekal výšlap ke Zlatokopeckému skanzenu, kde jsme za výkladu průvodců zhlédli hornický srub a zlatorudné mlýny. K chuti přišly špekáčky, které jsme si i s dřevem s sebou přinesli.

Odpoledne nás uvítalo ve Zlatých Horách muzeum se svými sbírkami.

Ve čtvrtek jsme navštívili středověkou Poštovní štolu, která byla vloni zpřístupněna turistům a patří k evropským raritám. Všichni jsme nafasovali hornické přilby, lampy a na hodinu a půl jsme se ponořili do starých šachet, abychom se od průvodců dozvěděli, jak se zde zlato a jiné kovy dobývaly.

Jelikož jsme během regionálního týdne navštívili všechny zajímavosti Zlatohorska, mohli jsme si před odjezdem domů vyměnit vstupenky za pravý zlatohorský zlaťák. 

Mgr. Antonín Zgažar