2019 05 10 Planetarium clV pátek 10. května 2019 se třídy IV. A, 1. A, VII. A a 3. A vydali tradiční exkurzi do Planetária v Ostravě.

V první části exkurze žáci navštívili Experimentárium, které je součástí Planetária. Zde mohli získat množství informací o naší Zemi, planetách a hvězdách, ale také si pohrát s několika desítkami interaktivních exponátů.

Ve druhé části pak všichni zasedli do Sálu planetária se sférickou projekcí a digitálním simulátorem vesmíru.

Zde se seznámili s podobou květnové noční oblohy a pak zhlédli film „ADRENALINOVÝ VESMÍR“ o gravitační síle.

I přes skutečnost, že ne všechny interaktivní exponáty v Experimentáriu byly v době exkurze funkční, se lze domnívat, že se exkurze žákům líbila a byla pro ně přínosná.

Text: RNDr. Jan Votruba, učitel fyziky

Foto: Planetárium Ostrava