2019 04 29 Osram cl 1V pondělí 29. dubna 2019 vyrazili žáci sexty A a 2. A na návštěvu firmy Osram a bruntálského sběrného dvora.

Počasí nám příliš nepřálo, přesto jsme se prošli a postupně na jednotlivých pracovištích vystřídali. Sexta začala v Osramu, kde jsme byli seznámeni s historií a současností firmy, byl nám nastíněn i předpokládaný budoucí vývoj firmy – zaměření na led osvětlení. Nejzajímavější částí byla prohlídka vlastních provozů – Display Optic, dráty a spirály. Třída 2. A mezitím navštívila sběrný dvůr na Polní ulici a rozšířila své povědomí o možnostech třídění odpadů a jejich dalšího zpracování.

V průběhu přesunů jsme se zastavovali na zajímavých místech našeho města spojených s jeho historií i současností (morový sloup na Kavalcové ulici, původní židovský hřbitov na ulici Polní, Spolkový dům Mariany Berlové, městský park). Naše putování jsme ukončili v odpoledních hodinách opět u školy.

Akce se konala v rámci regionálního týdne, který připravuje předmětová komise zeměpisu a dějepisu ve spolupráci s metodikem EVVO. Studenti měli možnost poznat naše město ze všech možných stran a úhlů pohledů. Během dne se seznámili jak s historií, tak současností města, poznali nejen jeho funkční strukturu, ale i problematiku pracovního uplatnění, přetížené dopravy a odpadového hospodářství. 

Tato exkurze navázala na návštěvu čističky odpadních vod v Bruntále a úpravny pitné vody v Karlově, kterou žáci absolvovali v loňském školním roce, a bude pokračovat v posledním květnovém týdnu, kdy se uskuteční výjezdový pobyt do oblasti Zlatohorska.

Foto a text: Mgr. Martina Klimešová, Mgr. Miroslav Lojkásek

2019 04 29 Osram cl 2  2019 04 29 Osram cl 3