Ve středu 20. února 2019 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Postup si zajistili vítězstvím ve školních kolech svých kategorií, která probíhala postupně v měsících prosinci a lednu.

Okresní soutěž testovala žáky ve třech oblastech: práci s atlasem, testu geografických dovedností a v praktické činnosti.

 

Konečné umístění bylo následující

kat. A - 10. Jakub Škopík, prima;

kat. B - 7. Anežka Vrbová, sekunda;

kat. C - 7. Petr Kaufmann, kvarta;

kat. D - 2. Jiří Šalajka, sexta;

kat. D - 3. Štěpán Vintrlík, septima.

Do krajského kola, které se uskuteční 20. 3. v Ostravě, postupuje Jiří Šalajka, Štěpán Vintrlík je náhradníkem.

 

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci a Jirkovi přejeme hodně zdaru v krajském kole.

Mgr. Martina Klimešová, předmětová komise zeměpisu