2019 01 30 D exkurze clVe středu 30. 1. 2019 navštívili žáci 1. A a kvinty v rámci dějepisné exkurze Slezské zemské muzeum v Opavě.

V historické výstavní budově zhlédli stálou expozici „Slezsko“, která je rozdělena do dvou částí. První, Příroda Slezska, přibližuje přírodní podmínky našeho regionu a zabývá se botanikou a zoologií na území nejmenší země našeho státu. Druhá část, nazvaná Encyklopedie Slezska, je věnována kulturním a vlastivědným poznatkům o celé zemi od pravěku až po dvacáté století. K vidění byla i doprovodná výstava map a plánů, která zachycuje proměny zemské a poté i československé státní hranice od slezských válek až po konec druhé světové války.

Text a foto: Mgr. Antonín Zgažar