Vyhlaseni leden2019

Specifikace požadavků k přijímacím zkouškám - CERMAT.

Další informace viz oddíl DOKUMENTY - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.