2018 12 baterkiada clV letošním školním roce se uskutečnil 1. ročník soutěže pro třídy nižšího gymnázia ve sběru použitých baterií všeho druhu.

O tom, že tento nebezpečný odpad do odpadkového koše nepatří, nás všechny přesvědčili naši nadšení soutěžící, kterým se v relativně krátké době dvou měsíců podařilo shromáždit na 250 kg akumulátorů, což přepočteno na hmotnost jedné klasické baterie velikosti AA představuje asi 11 400 kusů tohoto nebezpečného odpadu.

Vítězi se, po dramatickém finiši během posledního dne soutěže, stala sekunda; jen s malým odstupem se na druhé pozici umístila prima, bronz pak brala tercie. Vítězům blahopřejeme a věříme, že příští rok bude množství sebraných baterií překonán.

Mgr. Miroslav Lojkásek, školní koordinátor EVVO