2018 12 myslivost clV rámci dlouhodobé spolupráce s Okresním mysliveckým svazem do naší školy zavítala besedovat s žáky primy, sekundy a tercie Ing. Karla Hynštová. Program hodinového setkání se týkal péče myslivců o lesní zvěř v období strádání a nepříznivých klimatických podmínek během zimy.

Na pracovních listech si všichni mohli prohlédnout a doplnit správná označení pro různá zařízení k přikrmování zvěře, seznámit se se stopami, na které mohou v lese narazit. Nechyběly ani ukázky lebek, rohů, paroží, zubů a kožešin, vše pojmenováno tradiční mysliveckou mluvou.

Získané znalosti budou jistě přínosem nejen v dalším studiu zoologie, ale snad některé mohly motivovat k hlubšímu zájmu o tento obor.

Text a foto: Mgr. Miroslav Lojkásek

Předmětová komise: biologie