2018 12 07 workshop clGeografické informační systémy (GIS) představují v posledních letech prudce se rozvíjející obor moderní geografie, který usnadňuje a hledá optimální řešení problémů ekonomických, dopravních, environmentálních a dalších, se kterými se potýká moderní společnost v krajinné sféře.

Blíže je studentům kvinty A a 1. A přijela v pátek 7. 12. 2018 představit Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. z Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. Během dvouhodinových workshopů si každý z nich vyzkoušel práci v aplikaci QGIS, vytvořil si vlastní mapu zobrazující vybraný jev na podkladové mapě ČR a také 3D model Bruntálu z podkladové mapy Google maps

Podle kladných reakcí studentů nebylo setkání s GIS určitě poslední, práce s nimi bude následovat v rámci dalších hodin studia zeměpisu. Více informací mohou zájemci najít na stránkách http://gis.vsb.cz/.

Text a foto: Mgr. Miroslav Lojkásek

Předmětová komise: zeměpis

2018 12 07 workshop2 cl