2018 10 15 stazistka clVe dnech 15. – 19. 10. 2018 navštívila naši školu francouzská studentka pedagogiky Anaïs Laboureau. Její stáž byla zajištěna v rámci spolupráce mezi Katedrou francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a ESPE de l´Université de Nantes.

Stážistka se po celý týden zapojovala do výuky francouzského jazyka – představila studentům město Anger, kde studuje, pomáhala rozvíjet jazykové schopnosti žáků v konverzačních aktivitách, sdělila studentům řadu zajímavostí z běžného života ve Francii, účastnila se her rozvíjejících komunikační dovednosti.

Velkým přínosem pro studenty byla i dvě setkání v odpoledních hodinách po vyučování. Anaïs si zahrála bowling se studenty oktávy a byla pozvána do kavárny studenty septimy. Žáci si tak mohli procvičit francouzštinu i v neformálním prostředí.

Protože byl týden strávený s rodilou mluvčí hodnocen studenty francouzštiny velmi pozitivně, doufáme, že budeme moci této příležitosti využít i v příštím školním roce.

Mgr. Petra Tomanová