2018 10 23 darkovicky clV úterý 23. října 2018 se žáci VIII. A, VIII. B a 4. A zúčastnili dějepisné exkurze do dvou expozic Slezského zemského muzea, které se věnují našim národním a regionálním dějinám v letech 1935-1945.

První zastávkou byl Areál československého opevnění z 1. ČSR v Hlučíně – Darkovičkách. Průvodce připomněl žákům historii naší republiky ve třicátých letech 20. století a zdůraznil důvody, které vedly československou vládu k výstavbě pevnostního systému kolem našich hranic s nacistickým Německem. Přímo v terénu ukázal, jak měly jednotlivé typy vojenských pevností v případě našeho napadení fungovat a mezi sebou spolupracovat.

Poté exkurze pokračovala prohlídkou nejlépe zrekonstruovaného pěchotního srubu MO – S 19 Alej, ve kterém žáci zhlédli obě části – bojovou i týlovou. Měli možnost se seznámit s originální výzbrojí těchto typů pevností a nahlédnout také do života vojáků, kteří tvořili posádku pěchotních srubů.

V areálu byla k vidění i k prozkoumání dobová tanková výzbroj, kterou dobývala tyto pevnosti na jaře roku 1945 Rudá armáda.

Druhou zastávkou byl Národní památník II. světové války v Hrabyni. Průvodci zde provedli žáky stálou expozicí nazvanou Doba zmaru a naděje, která přibližuje druhou světovou válku a období protektorátu na příkladu života obyvatel našich zemí a vojáků československých zahraničních armád. Nejsilněji na emoce žáků zapůsobily výjevy z koncentračního tábora v Mauthausenu a sousoší lidických dětí …

Na závěr studenti zavítali do výstavních budov památníku, kde si prohlédli výstavu věnovanou k 100. výročí vzniku československé armády.

Dějepisnou exkurzi finančně podpořila Československá obec legionářská.

Mgr. Antonín Zgažar

FOTO