2017 06 myslivost clV samotném závěru školního roku bylo vítanou možností navštívit v Městském muzeu Bruntál expozici s názvem „Kouzlo myslivosti“, která představila historii i současnost tohoto životního poslání.

Prohlídkou nás s fundovaným výkladem provázel předseda Okresního mysliveckého spolku Ing. Jaroslav Mader. Žáci se postupně seznámili s náplní myslivosti, s lovnou zvěří a péčí o ni, se zbraněmi, s loveckými plemeny, ale také se sokolnictvím a nešvarem dnešní doby – pytláctvím.

Zájemci o tento koníček z řad studentů budou mít od září nového školního roku možnost navštěvovat kroužek myslivosti a stát se tak plnohodnotným členem mysliveckého spolku.

Text a foto: Mgr. Miroslav Lojkásek

Předmětová komise biologie