2017 06 probouzeni cl

Začátkem června proběhla v městském parku odložená akce „Probouzení parku 2017“, které se zúčastnily třídy prima, sekunda a tercie.

Naši žáci se zábavnou formou mohli na jednotlivých stanovištích seznámit s různými povoláními, která souvisí s přírodou, a mohli se tak inspirovat pro své další studium případně své budoucí povolání.

Text a foto: Mgr. Miroslav Lojkásek

Předmětová komise biologie