2017 03 22 Voda logo 300pxV roce 2040 pro nás bude sucho asi tím nejzásadnějším problémem. A proč? Důsledkem našich činností se mění klimatické podmínky a prostředí kolem nás – např. ve velkém odlesňujeme krajinu, používáme umělá hnojiva a betonujeme plochy, kde potom nemůže docházet ke vsaku vody. A s tím spojené komplikace budeme muset brzy začít řešit.

A jak se na změny můžeme připravit?

Na úrovni České republiky mluví o adaptaci na sucho a nedostatku vody Program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČRsnaha o změny v lesnické a zemědělské sféře, snížení kontaminace vody, efektivnější řízení přehrad a hrází, přípravu na dlouhodobější bezesrážková období, stejně jako na období dlouhodobějších srážek s případnými následnými povodněmi, snižování nároků na spotřebu vody a minimalizaci znečišťování vodních toků.

Budeme muset změnit hospodaření s dešťovou vodou, která nyní mizí v kanalizaci a nezadržuje se.

Co můžeme dělat my? 

Největší a jedinou zbraní jedinců je bojovat sám za sebe – snažit se snížit vlastní spotřebu vody a racionálně v této problematice uvažovat. Přiznejme si, kolik z nás se sprchuje klidně i dvacet minut?

Aktuálním tématem v soutěži CO2 liga je VODA. Úkolem našeho týmu je denně po dobu sedmi dnů měřit množství spotřebované vody a snížit spotřebu vody v domácnosti na polovinu.

S naším úkolem se úzce pojí SVĚTOVÝ DEN VODY.

Světový den vody byl Organizací spojených národů vyhlášen roku 1993 a určen na 22. březen.

Důvodem je skutečnost, že na světě existuje více než miliarda lidí trpících nedostatkem pitné vody. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojených s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření.

Naše aktivita

V učebně biologie (310) klasicky naleznete nástěnku se zpracovaným tématem a v souvislosti se Světovým dnem vody bude několik tabulí ohledně této tématiky rozestavěno po škole. Budeme rádi, když se u nástěnek zastavíte a podíváte se, co jsme v rámci soutěže zpracovali. Neděláme to jen pro splnění soutěžního úkolu, ale také pro vás.

Doufáme, že do svého života zařadíte některá z výše uvedených opatření. Jdete do toho s námi?

Za tým CO2 ligy Kateřina Franková

Přečtete si také informace na www.unicef.cz a navštivte anglický web www.worldwaterday.org.

Zdroj obrázku: http://www.worldwaterday.org/resources/.