2017 01 CO2 liga cl

Na začátku tohoto školního roku jsme my, studenti sext, vytvořili tým pro soutěž s názvem CO2 liga. Tato celorepubliková soutěž se týká světových problémů, které je potřeba řešit a sestává z několika úkolů, které musíme v daném časovém intervalu splnit.

V učebně biologie (310) visí nástěnka se splněnými tématy. Byli bychom moc rádi, kdybyste jí věnovali pozornost a také se touto cestou informovali o problematice spjaté s naší existencí.

Máme za sebou již první „misi“ s názvem Globální oteplování, kdy jsme se seznámili s principem vzniku skleníkového efektu a dále ho krátkou přednáškou pokusili vysvětlit žákům naší primy a sekundy. V esejích jsme se zamýšleli nad tím, jak vzrůstající teplota atmosféry ovlivní konkrétní životy lidí v roce 2050.

Nyní se potýkáme s tématem Jídlo. Do tohoto úkolu jsou zakomponovány velice zajímavé výzvy – týden bez masa a týden bez sladkostí. Do těchto výzev se může zapojit naprosto každý.

Jedním z úkolů tohoto tématu je vyhlášení Svačinového dnu na nižším gymnáziu (datum bude upřesněno). Podmínka je jediná – potraviny musejí pocházet z naší republiky.

 

2017 01 CO2 liga 2 cl

Děkujeme za případné zapojení do výzvy a věnování pozornosti nástěnce.

Za náš tým

Kateřina Franková (VI. A)

 

Foto: Mgr. Miroslav Lojkásek