2017 11 27 Svet techniky clV pondělí 27. listopadu se třídy kvarta A, kvinta A, 1. A a 2. A v rámci výuky fyziky a biologie zúčastnily exkurze do Světa techniky v Ostravě.

2017 12 04 Osvetim clV pondělí 4. 12. 2017 se tři naše maturitní třídy zúčastnily dějepisné exkurze do bývalého německého koncentračního tábora u polské Osvětimi.

2017 08 21 Ch kemp clO prázdninách (21. – 25. srpna) jsem se zúčastnil Chemického kempu 2017 v Ostravě-Hrabůvce. Program byl zaměřený na praktickou část chemie.

V pátek 1. 12. 2017 pořádá Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezským gymnáziem v Opavě a Jednotou českých matematiků a fyziků Pátek s matematikou a fyzikou pro středoškoláky. Přednášky proběhnou v budově Matematického ústavu v Opavě, Na Rybníčku 1, v posluchárně R1.

Program:

2017 11 23 D skol clVe čtvrtek 23. 11. 2017 se na naší škole uskutečnilo školní kolo celostátní soutěže „Dějepisná olympiáda“. Letošní ročník nesl podtitul První republika a byl věnován dějinám Československa v letech 1918–1938. I když se toto učivo probírá až v kvartě, do soutěže se přihlásili i žáci ze sekundy a tercie.