Nejvýhodnější nabídku na vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu předložila firma AF Stav Krnov a smlouva byla podepsána 20. 7. 2017.

Práce budou prováděny na ulici Dukelská, uvnitř budovy gymnázia a ve dvoře gymnázia.

Na zahájení školního roku by neměl být omezen vstup do budovy. Žáci a zákonní zástupci budou předem informováni prostřednictvím webových stránek a Iškoly.

Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 30. 9. 2017.

Mgr. Petr Melichar

2017 06 myslivost clV samotném závěru školního roku bylo vítanou možností navštívit v Městském muzeu Bruntál expozici s názvem „Kouzlo myslivosti“, která představila historii i současnost tohoto životního poslání.

2017 06 probouzeni cl

Začátkem června proběhla v městském parku odložená akce „Probouzení parku 2017“, které se zúčastnily třídy prima, sekunda a tercie.

Roman Procházka (žák 1. A) si v průběhu jarních měsíců vybojoval nominaci do reprezentace ČR v plavání (4 chlapci a 4 dívky).